Dejepisná akadémia © Katarína Králiková, sprievodkyňa dejinami 

Aj Vy môžete poznať základné dejiny Bratislavy

Tu a teraz

je tu pre Vás online kurz

Žijete v Bratislave, doteraz ale 

nepoznáte históriu Bratislavy?

nemáte čas na štúdium?

neviete z čoho sa učiť?

netušíte čo je podstatné vedieť?

obávate sa zabúdania?

chýba Vám orientácia v dejinách?

Cez online kurz
Dejepis Bratislavy

môžete ľahko a účinne

aj Vy poznať základné dejiny Bratislavy

1 lekcia = text na 4x A4

kvíz na zopakovanie

možnosť pýtať sa

Zoznam lekcií

1. Ako sa vzdelávať

2. Ako si pamätať

3. Orientácia v dejinách

4. Kultúry a Kelti

5. Slovanky a kresťania

6. Stredovekí Jakubovci

7. Renesanční mešťania

8. Novovekí úradníci

9. Barokoví šľachtici

10. Noví Bratislavčania

11. Socialistickí autori

12. Názvy Bratislavy

Absolventi kurzu poznajú

orientáciu v dejinách

míľniky dejín Bratislavy

dominanty Bratislavy

významné osobnosti

unikáty Bratislavy

metódu pamätania

Vaše prednášky sú úžasné, pútavé, obohacujúce a pripravené s ohľadom na auditórium, ktoré ich prijíma. A to ich prijíma s nadšením. Vážime si, ako obetavo svoje prednášky pripravujete, aj s akým entuziazmom nám pre nás nové poznatky odovzdávate.
Daniela M., účastníčka kurzuBratislava
A tiež Vám chcem poďakovať za to, že nám prednášate, že nám prednášate takým spôsobom, že vlievate do nás takto veľmi veľa dobroty, pokory a aj optimizmu.
Mária K., účastníčka kurzuBratislava
Výborná téma, výklad, profesionálna sprievodkyňa - vtipná a pohotová.
účastníčka prehliadkyBratislava
Veľa som sa dozvedela. Pani Katka Králiková bola výborná.
účastníčka prehliadkyBratislava
Hodnota kurzu Dejepis Bratislavy
pozostáva z týchto položiek:
EUBA/ akreditovaný kurz Sprievodca cestovného ruchu2017
SNM/ akreditovaný kurz Múzejný pedagóg2021
ALKP/ akreditovaný kurz Lektor2022
BKIS/ akreditovaný kurz Sprievodca cestovného ruchu2022
Štúdium dejín8 rokov
Odborná literatúra186 kusov
Tvorba lekcií10 mesiacov
Tvorba online kurzu4 mesiace
Moje náklady SPOLUvyše 9120 € a kus života
Cena kurzu Dejepis Bratislava
zahŕňa tieto služby pre Vás:
 • 365 dní prístup k lekciám
 • 1x metóda ako sa učiť dejiny
 • 1x metóda ako si pamätať dejiny
 • 1x návod na orientáciu v dejinách
 • 8x lekcie o dejinách Bratislavy od praveku po minulé storočie
 • 1x lekcia k pôvodu názvu Bratislavy
 • BONUS: 365 dní v KLUBE Dejepisná akadémia
  doplňujúce články a exkluzívne prehliadky za symbolické 1 €
 • bez umelej inteligencie
 • odborné texty zrozumiteľne
 • odporúčané zdroje
 • odpovede na Vaše otázky
  bez obmedzenia ku každej téme lekcie
 • mesačne online prednáška s diskusiou
  mini skupina - výber termínu
 • Cena pre Vás
  119 €
Dejiny Bratislavy si môžete naštudovať aj bez kurzu. Ale buďme k sebe úprimní, ak by to bolo také jednoduché, tak by ste to už dávno urobili.
Katarína Králikováautorka kurzu Dejepis Bratislavy
To, čo Vám ja v kurze Dejepis Bratislavy ponúkam sú dôkladne preverené zdroje, metóda pamätania si dejín a moja podpora každému z vás.
Katarína Králikovásprievodkyňa dejinami
Dostanete to, čo Vám umelá inteligencia nedá. Pochopíte súvislosti, získate istotu, že poznáte dejiny Bratislavy a tiež inšpirácie do života.
Katarína Králikoválektorka a múzejná pedagogička
Online kurz Dejepis Bratislavy máte z pohodlia domova.
Katarína Králikováautorka projektu Dejepisná akadémia ©

Už nemusíte hľadať spôsob,

ako spoznať dejiny Bratislavy, tak

aby ste si poznatky aj pamätali.

Získate prehľad

o dejinách Bratislavy.

Budete si pamätať 
roky aj mená.

Inšpirujte sa cez príbehy

skutočných ľudí z dejín Bratislavy.

Navyše, ľahko rozlíšite

historické slohy

Viete aké divné ľudské kosti sa našli pod františkánskou záhradou?
Pohľad na secesný Kostol sv. Alžbety známy ako Modrý kostolík na Bezručovej ul. v Bratislave FOTO Katarína Králiková

a rozpoznáte fakty

od povestí.

Pani sprievodkyňa bola úžasná a jej prejav bol na vysokej úrovni. Ďakujem.
účastníčka prehliadkyBratislava
Pani Katka je vynikajúca sprievodkyňa, jej práca ju isto baví.
účastník prehliadkyBratislava
Sprievodkyna bola pripravena, mala temu nastudovanu, vychadzku pripravenu, plna spokojnost.
účastníčka prehliadkyBratislava
Prednášky UTV navštevujem už 10 rokov, ale poviem Vám úprimne, že doposiaľ ani jediná nám nebola podaná tak, ako to robíte Vy. Takýto štýl sa veľmi páči nielen mne, ale aj ostatným kamarátkam z nášho kurzu.
Eva R., účastníčka kurzuBratislava

Vaše poznatky sa stanú

Vašim trvalým bohatstvom.

Doprajte si ho.

Srdečne Vás vítam,
nech sa páči, poďte ďalej,

ja sa volám Katarína Králiková
a Vaša sprievodkyňa dejinami

Mojim klientom vždy vykám,
až kým si nepotykáme.

Ako sprievodkyňa dejinami Bratislavy
robím tématické prehliadky
a som aj lektorka niekoľkých kurzov.

Pre SNM - Historické múzeum sprevádzam ako externá múzejná pedagogička.  

Svoje poznatky zdieľam tak, nech aj Vy pochopíte súvislosti a čo najviac si pamätáte.

Aj Vy môžete poznať

odpovede na otázky

Doprajte si poznať
základné dejiny Bratislavy

Tu a teraz je tu pre Vás online kurz