Dejepisná akadémia © Katarína Králiková, sprievodkyňa dejinami 

Katarína Králiková – S
Zochova 760/16
81103 Bratislava-Staré Mesto
IČO:   45386188
DIČ:   1044749156
č. ú.:   SK29 8360 5207 0042 0674 8514