online kurz

Dejepis Bratislavy

ľahko a účinne

online kurz

Dejepis Bratislavy

ľahko a účinne

 • pre obyvateľov Bratislavy
 • pre zamestnaných ľudí
 • pre podnikateľov
 • pre rodičov školopovinných detí
 • pre úradníkov
 • pre pohybovo znevýhodnených ľudí
 • pre opatrovateľky seniorov
 • pre záujemcov o dejiny Bratislavy
365 dní prístup
od zaplatenia
12 lekcií
texty, obrázky, zámerne bez videa
1 lekcia pri 1 káve
+ priebežná podpora emailom
METÓDY
VZDELÁVANIA

1. Ako sa vzdelávať

Vzdelávanie nás obohacuje. Po každej stránke. Je to proces, ktorý sami riadime. Lekcia k nemu ponúka overené inšpirácie, vďaka čomu sa vzdelávanie stane obľúbenou činnosťou i otvorenou bránou k pokladom, ktoré nám nikto nevezme.

2. Ako si pamätať

Cieľom je nielen sa dozvedať, ale aj si nové poznatky pamätať a spomenúť si na nich v pravú chvíľu. K tomu nám pomôže rozpoznať svoj typ pamäti, tiež overené odporúčania odborníkov pri spoznávaní dejín a najmä jedna kľúčová pomôcka.

3. Orientácia v dejinách

Spoznávanie dejín tkvie v schopnosti, ktorú má iba človek. Vďaka nej sa orientujeme v chronológií udalostí a v rozlišovaní pojmov dejiny a história. Základné členenie nám uľahčí metóda spoznávania dejín, cez ktorú pochopíme, čo je pri spoznávaní dejín rozhodujúce.
názorné grafiky
pre lepšie pochopenie
bez umelej inteligencie
vytvorené s úctou k dejinám
vedecké zdroje
archeológov, historikov, archivárov
DEJINY
BRATISLAVY

4. Kultúry a Kelti

Dozviete sa, čím je charakteristický pravek, aké kultúry ľudí v praveku obývali územie dnešnej Bratislavy, čím boli špecifickí, odkiaľ o nich vieme, kedy a prečo naše územie opustili a kde nájdeme to, čo nám po nich zostalo. Získate absolútne základy o praveku a aj ich rozšírenie o rôzne zaujímavosti.

5. Slovanky a kresťania

Jednoducho a logicky vám lekcia priblíži obdobie od príchodu Slovanov na naše územie, cez kmeňový zväz, ktorý utvoril kupec Samo, Pribinovo Nitrianske kniežatstvo, Mojmírovu Veľkú Moravu a jej vierozvestcov až po založenie Uhorského kráľovstva.

6. Stredovekí Jakubovci

Kráľovná Gizela, mešťan Woch či richtár Jakub a ich osudy vám priblížia gotickú Bratislavu od 11. do 13. storočia. Formovali ju aj rehoľnici, po ktorých ostali vzácne architektonické pamiatky. Spoznáte aj vplyv kráľov Arpádovcov a osud princeznej Alžbety na Bratislavu.

7. Renesanční mešťania

Keď Prešporok získal v 1291 mestské privilégia začali sa písať dejiny mesta oddeleného od hradu. Zmenu prinieslo i právo konať jarmoky a popravy, tiež nový mestský erb, Univerzita Istropolitana nuž a pre uhorské dejiny najmä kráľovské zásnuby v 1515.

8. Novovekí úradníci

Novovek v Bratislave, i v Uhorsku začína v 16. storočí, po Bitke pri Moháči. Cez osudy konkrétnych ľudí sa dozviete, ako ľudia vtedy žili, v čo verili, kde sa vzdelávali, o čo bojovali, kto ich liečil a čo na Bratislavskom hrade i v meste renesančne prestavali.

9. Barokoví šľachtici

Nebývalý rozkvet v živote i v meste podporila Mária Terézia. Spoznáte jej konkrétnych súčasníkov, ktorí tu žili, tvorili a vplývali na osudy bežných ľudí. Baroková prestavba hradu, mesta i okolia priniesla nové remeslá, vynálezy, umelecké diela i osobnosti.

10. Noví Bratislavčania

Priemyselné 19. storočie ovplyvnilo nielen život svojich súčasníkov a následný vznik Československa, ale najmä osud ľudí v Prešporku, z ktorého sa stala Bratislava. Spoznáte príčiny a dôsledky zmien a príbehy niektorých ľudí, ktorí za nimi stáli v tzv. medzivojnovom období.

11. Socialistickí autori

Premena Bratislavy po 2. svetovej vojne priniesla nové smerovanie, mohutnú socialistickú výstavbu, ale aj veľkolepé výstavy a podujatia. Rozvoj architektúry a umeleckej tvorby, hoc pod cenzúrou nám zanechal dodnes fascinujúce diela.
postupne sa otvoria
jednotlivé lekcie
pripomeniem Vám
každú novú lekciu
obratom odpoviem
na Vaše otázky k lekciám
BONUSY
V CENE

12. Názvy Bratislavy

Spoznáte najstaršie možné pomenovania, príbeh náhodne objavených dôkazov o pomenovaní územia Bratislavy a tiež chronologický popis a etymológiu jednotlivých názov územia Bratislavy od najstaršieho známeho, cez všetky viacjazyčné mutácie.
Účastníci kurzu Dejepis Bratislavy získajú iba za 1 € na 365 dní od zaplatenia bezplatný PRÍSTUP k hodnotným článkom, ktoré ponúka Dejepisná akadémia v členskom klube (bežné členské 12 € ročne).
časté otázky

Pre koho tento kurz vhodný nie je?

Dejepisná akadémia je pre každého, okrem odborníkov na dejiny, sprievodcov cestovného ruchu, a nebude užitočná ani pre tých, ktorí už dejiny Bratislavy dobre poznajú. Žiaľ, nie je prispôsobená ani pre Nevidiacich a ani pre ľudí, ktorí nemajú prístup k internetu.

Dostanem osvedčenie nakoniec?

Osvedčenie vydáva len štátom akreditovaná inštitúcia. Po kurze Dejepis Bratislavy si môžete na záver urobiť KVÍZ a overiť si tak svoje poznatky hneď alebo s odstupom času.

Je tento kurz vhodný aj pre študentov?

Určite áno.

Načo mi je tento kurz, keď si to môžem naštudovať bez neho?

To môžete. Kurz Dejepis Bratislavy Vám však celý proces uľahčí. Nemusíte si overovať informácie a zdroje. Nemusíte ich ani vyhľadávať. Navyše, pohodlne získate maximálnu podporu počas celého kurzu Dejepis Bratislavy.

Čo ak dám niekomu svoje prístupové údaje?

Zvyčajne odpovedám, že karma Vás dobehne. No faktom je, že porušíte Všeobecné obchodné podmienky a moje autorské práva, ktoré sú chránené Autorským zákonom, a ktoré ste sa objednávkou a platbou zaviazali dodržať. Ak poskytnete svoje prístupové údaje v rámci rodiny, ktorá s Vami žije v jednej domácnosti, je to v poriadku, to môžete. Verím v každom prípade, že ani Vám by sa nepáčilo, ak by niekto zneužil Vaše dielo.

Bez váhania sa pýtajte aj Vy

S radosťou Vám odpoviem
najneskôr do 48 hodín, obvykle obratom.

online stretnutia
mini skupiny - voľba termínu
dokonalá príležitosť
zmysluplne relaxovať
majte zo seba radosť
ako Vám to ide ľahko
Hodnota kurzu Dejepis Bratislavy
pozostáva z týchto položiek:
EUBA/ akreditovaný kurz Sprievodca cestovného ruchu2017
SNM/ akreditovaný kurz Múzejný pedagóg2021
ALKP/ akreditovaný kurz Lektor2022
BKIS/ akreditovaný kurz Sprievodca cestovného ruchu2022
Štúdium dejín8 rokov
Odborná literatúra186 kusov
Tvorba lekcií10 mesiacov
Tvorba online kurzu4 mesiace
SPOLUvyše 9120 € a kus života
Cena kurzu Dejepis Bratislava
zahŕňa tieto služby pre Vás:
 • 365 dní prístup k lekciám
 • 1x metóda ako sa učiť dejiny
 • 1x metóda ako si pamätať dejiny
 • 1x návod na orientáciu v dejinách
 • 8x lekcie o dejinách Bratislavy od praveku po minulé storočie
 • 1x lekcia k pôvodu názvu Bratislavy
 • bez umelej inteligencie
 • odborné texty zrozumiteľne
 • odporúčané zdroje
 • odpovede na Vaše otázky
  bez obmedzenia ku každej téme lekcie
 • mesačne online prednáška s diskusiou
  mini skupina - výber termínu
 • Cena pre Vás
  119 €
jednoduchý nákup
okamžitý prístup

POSTUP

1. vyplniť
objednávkový formulár
2. uhradiť
faktúru zaslanú na Vami zadaný email
3. použiť
prístupové údaje (email + heslo) k prihláseniu

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Platba je možná zatiaľ iba cez bankový prevod.

Vedomosti Vás obohatia po každej stránke.
Katarína Králikováautorka online kurzu Dejepis Bratislavy, lektorka a sprievodkyňa dejinami