Katarína Králiková, sprievodkyňa dejinami © edka

Územie Bratislavy v 18. storočí na modely vystavenom v Múzeu mesta Bratislavy s vyobrazením Bratislavského hradu a historického jadra mesta ohraničeného hradbami s komplexom a záhradou Milosrdných bratov.
Objavte dávne príbehy ľudí a spoznajte tak dejiny Bratislavy plné drámy, romantiky, tragédie i vášne od najstarších čias po minulé storočie. EDKA - elektronická dejepisná komorná akadémia ponúka príbehy a súvislosti z dejín Bratislavy a Slovenska, vrátane metódy učenia a pamätania.

1. Ako sa vzdelávať

2. Ako si pamätať

3. Orientácia v dejinách

4. Kultúry a Kelti

5. Slovanky a kresťania

6. Stredovekí Jakubovci

7. Renesanční mešťania

8. Novovekí úradníci

9. Barokoví šľachtici

10. Noví Bratislavčania

11. Socialistickí autori

12. Názvy Bratislavy

Objednávkový formulár