Dejepisná akadémia © Katarína Králiková, sprievodkyňa dejinami